05/04/2019 – 07/04/2019

Åpningstider:

Fre kl. 16–20

Lør kl. 12–15

Sønd kl. 12–15

Vernissage:

05/04 kl. 16:00 – 20:00

Utstillingen er i en varebil som stopper på forskjellige steder i Bergen.

Fredag 5. april
16:00-20:00 Utenfor USF Verftet

Lørdag 6. april
12:00 – 13:00 Vågsallmenningen
13:00 – 15:00 Møhlenpris, utenfor Bergen Kaffebrenneri

Søndag 7. april
12:00- 13:00 Fantoft og flere steder

Chalk Outlines er en serie på mer enn 100 tegninger av døde mennesker, samlet fra nyhetsbilder gjennom de siste åtte årene av mennesker som har blitt drept i krig eller mens de har forsøkt å unnslippe krigens grusomheter. Dette arbeidet ble opprinnelig laget i en notatbok som daglig overveielse av den uopphørlige ødeleggelsen av menneskelivet, og viser de døde som skygger eller som omriss i kritt på et åsted, vist isolert på det tomme arket.

Chalk Outlines tar for seg de dødes uavklarte nærvær i dagliglivet vårt, (re)presentert av en varebil; et kjøretøy som brukes mye til å smugle flyktninger fra land til land ved å krysse kontrollerte og sikrede grenser. Chalk Outlines mørklegger visuelt innhold og løfter fram den intime handlingen det å tegne er som en måte å motstå selve dødens unaturlighet.

Rabih Mroué er teaterregissør, skuespiller, billedkunstner og dramatiker. Han har bakgrunn fra teateret og har arbeidet både med video og installasjonskunst; noen ganger inkluderer disse foto og tekst. Han er tilknyttet teaterregissør ved Münchner Kammerspiele. Han er født i Beirut i Libanon og bor for tiden i Berlin.

The exhibition is in a van that will be stopping at different places in Bergen.

5th – 7th April 2019

Friday 5th April
16:00-20:00 Outside USF Verftet

Saturday 6th April
12:00 – 13:00 Vågsallmenningen
13:00 – 15:00 Møhlenpris, outside Bergen Kaffebrenneri

Sunday 7th April
12:00- 13:00 Fantoft and other stops will be announced later

Chalk Outlines is a series of more than 100 drawings of dead people, collected from news photographs of the last eight years related to people who were killed during wars or while trying to escape the atrocities of wars. Originally made in a notebook as daily contemplation of the never-ending destruction of human life, this work depicts the dead as shadows or as chalk outlines at a crime scene, seen in isolation on the blank page.

Chalk Outlines speaks to the unresolved presence of the dead in our daily life, as (re)presented in a van; a vehicle that is used widely as a way to smuggle refugees from one country to another by crossing controlled and secured borders. Chalk Outlines obscures visual content and foregrounds the intimate act of drawing as a way resisting the unnaturalness of death itself.

Rabih Mroué is a theatre director, actor, visual artist and playwright. Rooted in theatre, his work includes videos and installation art; the latter sometimes incorporates photography and texts.

VOLT

Utstillingen er på ulike steder

http://www.v-o-l-t.no