06/04/2018 – 15/04/2018

Åpningstider:

Sat– €Sun kl. 14–18

Vernissage:

06/04 kl. 18:00 – 20:00

Øyvind Mellbye(1985) har bakgrunn fra Kunstakademiet i Bergen. Han arbeider med skulptur, lyd, performance og installasjoner knyttet til teknologi. Som eksponent for den elektroniske kunsten søker han å bringe en større grad av abstraksjon og farge inn i elektronikken og skape verk som oppfordrer til interaksjon og oppleves som generøse av betrakteren.

Senere tids aktiviteter inkluderer blant annet hardware-friform-tekno prosjektet Samvær Under Tilsün og Det Elektriske Korps, som består av bærbare temposynkroniserte trommemaskiner, i samarbeid med Einar Goksøyr Åsen.

Øyvind Mellbye (1985) has his education from the Art Academy of Bergen. He works with sound, performance and installations related to technology. As an exponent for the electronic arts he seeks to bring a grander sense of abstraction and color into the electronics, and create work that invites interaction, and that is experienced as generous by the viewer.

Recent activity includes among other the hardware free form techno project Samvær Under Tilsün and Det Elektriske Korps, both made in collaboration with Einar Goksøyr Åsen.

Prosjektrom C4

C. Sundts gate 4

www.yvind.net