Nå begynner det å nærme seg fristen for #16! For å komme med i guiden, send oss informasjon innen 20. februar 2019.

Vi venter i spenning på å publisere Utstillingsguide #16. Lanseringen av guide #16 finner sted i  midten av mars 2018. Guiden kan plukkes opp på et av visningssted i byen, samt ulike kaféer og butikker i Bergen sentrum.

We are currently working on Utstillingsguide #16. There will be a launch of the new guide in the middle of March, 2019. If you want to be featured, please send us your contributions by Februrary 20th.

The guide can be found at galleries, cafes and shops around Bergen.

Utstillingsguide for Bergen er etablert for å synliggjøre en voksende og spennende samtidskunstscene i Bergen og omegn. Utstillingsguidens papirutgave vil i år bli publisert to ganger; mars og august, dekker fem måneder om gangen.

Vår: Mars, April, Mai,juni, juli. Høst: August, September, Oktober, November, Desember.

Utstillingsguide for Bergen is established to highlight a growing and exciting contemporary art scene in Bergen. Paper edition released in March and August, and covers five months at a time.

Spring: March, April, May, June, July.  Fall: August, September, October, November, December.

multiple guides
Utgis med støtte fra Bergen Kommune og Kulturrådet // Supported by Bergen Kommune and Kulturrådet
bergen kommune
kulturrådet
Kontaktinformasjon//Contact information:

post@utstillingsguide.no

Thea Haug

+47 96 22 55 90

Publisert av // Published by: Anne Stinessen, Randi Grov Berger, Thea Haug & Mario Urban Mannsåker.

Design & Web: Mario Urban

Initiert av // Initiated by: Ingrid Erstad & Gyrid Øyen

PS. Vi beklager eventuelle feil i teksten.