30/10/2019 – 07/11/2019

Åpningstider:
 tor kl. 12–18

Vernissage:
30/10 kl. 19:00 – 21:00

VOLT
Arna, adresse TBA
http://v-o-l-t.no

Tekstilbedriften A/S Arne Fabrikker var hovedarbeidsgiver og
samfunnsorganisator i Ytre Arna i Hordaland fra den ble stiftet i 1846 til
den ble nedbygget og nedlagt mot slutten av forrige århundre. Fattigvesen,
boligbygging, kirke og helsetjeneste var alle knyttet opp mot fabrikken. Da
bedriften etter noe tid med økt konkurranse, ekstraordinær omsetningssvikt
og andre depressive tendenser ble nedbygget, skapte det uro blant de
ansatte. Daværende industriminister for Arbeiderpartiregjeringen, Bjartmar
Gjerde, stilte i et allmannamøte med industriarbeiderne og gav hva ble
oppfattet som en garanti for opprettholdelsen av 165 arbeidsplasser ved
bedriften. Da det som ble oppfattet som et løfte senere ikke ble overholdt,
gikk tre tidligere ansatte til sak mot staten ved industriministeren for å
få erstatning for tapt arbeidsinntekt. Prosjektet tar utgangspunkt i
domsavsigelsen i ankesaken hvor de saksøkende tapte søksmålet mot staten.

Nora Joung arbeider primært med installasjon, video, performance og tekst.
Hun er utdannet ved avdeling Kunstakademiet på Kunst- og Designhøgskolen i
Bergen, Akademin Valand, Gøteborg og KHiO. Joung arbeider som kunstner og kritiker, sitter i redaksjonen til småforlaget H//O//F og er én av fire personer som
organiserer det kunstnerdrevne visningsstedet Destiny’s i Oslo. Nylige
prosjekt inkluderer Game of Life IV – Prospektkabinettet i Kristiansand
Kunsthall, og forestillingen «Grini and Norway’s Futures» på Oslobiennalen.

Prosjektet er i samarbeid med BEK og har fått støtte fra Norsk kulturråd, Billedkunstnernes Vederlagsfond. Nora Joung har mottatt Hordaland kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. Volts program i 2019 er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (KUP) og KORO (URO).

Nora Joung works primarily with installation, video, performance and text.
She is educated at the art academies in Bergen, Gothenburg and Oslo.
Joung works as an artist and critic, is on the editorial board of the small
press H//O//F, and is one of four people behind the artist-run space Destiny’s in Oslo.
Recent projects include Game of Life IV – The Prospect Cabinet at Kristiansand Kunsthall,
and the performance “Grini and Norway’s Futures” at the Oslo Biennial.

In this new project, which will take the form of a performance and an
exhibition,Nora Joung uses a legal documents from 1982 as a starting point to examine
a court ruling which stated that it’s not illegal for politicians to break promises made
to their voters.