23/5-19 – 11/8-19

Mari Slaattelid er en av Norges mest anerkjente malere, og har siden 1990-tallet hatt en rekke viktige museumsutstillinger i Norge og også stilt ut internasjonalt. Festspillutstillingen 2019 i Bergen Kunsthall vil bli presentert i samarbeid med Kunstnernes Hus i Oslo, hvor en versjon av utstillingen vil bli vist i 2020. Til sammen vil de to utstillingene utgjøre den hittil mest omfattende presentasjonen av Slaattelids kunstnerskap.

Vernissage
Tor 23. mai 13:00

Omvisninger
Hver søndag 14:00
Hver søndag 13:00 for barnefamilier
Ons 22. mai 18:00 for medlemmer

I snart tre tiår har Slaattelid holdt fast ved maleriets relevans, uavhengig av skiftende trender og oppfatninger om maleriets status på kunstscenen. For Slaattelid rommer maleriet hele det nødvendige arsenalet av virkemidler som trengs til å utforske både grunnleggende spørsmål ved kunsten selv, formidle en personlig stemme på mediets egne premisser og samtidig holde en åpen dialog mellom kunstverket og samfunnet utenfor.

Uten å låse maleriet til et bestemt formspråk, veksler Slaattelid uanstrengt mellom figurasjon og abstraksjon, mellom ekspressivt og konseptuelt maleri, samtidig som hun undersøker maleriet i relasjon til andre kunstformer som fotografi og litteratur. Slaattelids arbeider legger til rette for en gjensidig dynamikk mellom det som kan sies og det som bare kan vises. Interessen for tekst og språk utgjør en kjerne i kunstnerskapet og ved siden av å skrive og publisere tekster om kunst, viser hun, i malerier der tekst og tegn inngår, at det maleriske rammeverket er analytisk på samme måte som det språklige.

Festspillutstillingen i Bergen Kunsthall vil bestå av et stort antall nye arbeider, produsert spesielt for utstillingen. Utstillingen ved Kunstnernes Hus vil fokusere på tidligere arbeider, og legge til rette for at nye malerier skal kunne inngå i en bred presentasjon av kunstnerskapet. Et betydelig antall verk fra både private og offentlige samlinger vil lånes inn til utstillingen. Utstillingene vil undersøke brudd og kontinuitet i rekken av tidligere og nye arbeider og som to ulike kapitler vil de gi publikum anledning til å oppleve ulike aspekter ved Slaattelids kunstnerskap.

Mari Slaattelid (f. 1960, Notodden) er utdannet ved kunstakademiene i Bergen, Oslo og Düsseldorf, og bor og arbeider i Oslo. Tidligere utstillinger inkluderer blant andre STANDARD (OSLO), Oslo; Astrup Fearnley Museet, Oslo; Nasjonalmuseet, Oslo; Linköping konsthall, Linköping; Henie Onstad Kunstsenter, Bærum; Stavanger Kunstmuseum; Statens Museum for Kunst, København; Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki; CAC, Vilnius; Malmö Kunstmuseum, Malmö; og Galleria d´Arte Moderna Bologna, Bologna. Høsten 2018 publiserer forlaget Teknisk Industri A/S en større monografi over kunstneren, som vil bli lansert på Kunstnernes Hus 20. september.

Festspillutstillingen har vært produsert i Bergen Kunsthall siden 1953 og løfter hvert år frem en norsk samtidskunstner. Utstillingen har befestet seg som en av Norges viktigste separatutstillinger.

Bergen Kunsthall
Rasmus Meyers Allé 5
Kunsthall.no