15/11/2019 – 22/12/2019

Åpningstider:

tor-søn kl. 12–16

Vernissage:

15/11 kl. 18:00 – 21:00

“Jeg holder et underlig redskap i hånden. Å beskrive det ville ta all tilgjengelig tid. Dets utstrekning – men jeg vet ikke engang hva utstrekning er. Materialet det er laget av, forekommer meg gudelignende. Gudelignende? Jeg har aldri sett Gud. Hvordan skulle noe ligne Gud? I et visst lys (nedadgående sol, svart røyk fra bålene) ser det ut som en del av hånden.
Hvilket formål er det laget for? De fleste redskaper er utformet med tanke på én, høyst to, helt spesifikke handlinger. Bøte et garn, stikke hull i et lærbelte. Formålet lar seg utlede av formen. Ikke slik med dette. Er det i det hele tatt et redskap?
Jeg kunne slå et menneske i hjel med det, jeg kunne også kjærtegne noen, om noen kom forbi som lot seg kjærtegne.

Hvor mange før meg har sammenlignet månen med en sølvmynt? Med en sigd? Med en sitron? Hvor mange før meg har beskrevet mørke som en kappe? Dagligdagse gjenstander: frukt, himmellegemer, verktøy. Men jeg blir aldri fortrolig med dem. I smug stirrer jeg på tingene som en forrykt, mistenksom, nesten hatefull. Jeg begriper dem ikke. Selv når jeg holder dem i hånden.”
(Ingvild Burkey, 2017)

Entrée er stolte av å presentere en separatutstilling med Kristin Austreid. I en serie nye malerier er forskjellige gjenstander og overflater satt sammen til surrealistiske komposisjoner av overlappende lag. Her er et forhistorisk steinredskap plassert side om side med en nedslitt pinne. Gjennom åpningen i en pyntepute fra et museumslager, ser vi rett på en skitten vindusrute opplyst av blitsen fra et fotoapparat. Ulike perspektiv og synsvinkler er stilt opp mot hverandre, også i ett og samme bilde. Mellom maleriene etableres kuriøse forbindelser som nettopp gjennom det uventede kan åpne for refleksjon, både rundt hva det vil si å betrakte noe og rundt maleriets språk. Maleriene heller mot det fotorealistiske, samtidig er formale og abstrakte kvaliteter gitt et tydelig fokus. Bagatellmessige spor og flekker, baksider eller overflater vi vanligvis dekker over er studert på nært hold, og sammen med det grunne perspektivet virker også maleriets fysiske flate nærværende. Fokuset på detaljer vitner om en langsom prosess der representasjon i maleriet og tingenes flertydighet er veid opp mot hverandre; forholdet mellom det flate og det romlige, nærhet og avstand, mellom det å se på og det å se inn i. I forlengelsen av dette oppstår mer intime møter, hvor mening og ubetydelighet ikke alltid lar seg skille.

Kristin Austreid (f.1985, Haugesund) bor og arbeider i Bergen. Hun har en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2014). Austreids arbeider er både fotorealistiske og abstrakte, alltid konsentrert om grunnleggende emner som komposisjon, farge og form. Interessen for optikk, persepsjon og betraktning går igjen i arbeidene. I tillegg til flere separatutstillinger og gruppeutstillinger i Norge, blant annet på Galleri LNM, Kunstnerforbundet, Agder Kunstsenter, Bergen Kjøtt og Høstutstillingen, er hun innkjøpt av Oslo kommune, Equinors Kunstsamling, Haugesund Billedgalleri og The City of Burgdorf i Sveits. I 2016 mottok hun The P:I:G Prize fra The P:I:G Foundation v/Henrik Vibskov. Hun har deltatt på AiR ved blant annet Circolo Scandinavo, Roma (ITA), Gallery Svalbard, Longyearbyen (NO) og Die Fabrik, Burgdorf (CHE).

Velkommen til utstillingsåpning på fredag kl. 18!
Åpningstider ved Entrée (frem til 22. desember) er tors – søn, kl. 12-16.

// English//

Entrée is proud to present a solo exhibition with Kristin Austreid. In her new series of paintings, different objects and surfaces are put together in surreal compositions of overlapping layers. A prehistoric tool is placed next to a dilapidated stick. Through the back of a decorative pillow from a museum warehouse, we look straight at a dirty windowpane illuminated by the flash from a camera. Different perspectives and viewpoints are set up against each other, even in one and the same image. Curious connections are established between the paintings, which, through the unexpected motivates reflection, concerning the act of looking itself and the language of painting. The paintings lean towards the photorealistic, at the same time, formal and abstract qualities are given a clear focus. Trivialities like stains and traces, backsides or surfaces we usually disguise, are studied up close, and along with the shallow perspective, the physical surface of the painting seem present. The focus on details indicates a slow process where representation in painting and the ambiguity of things are measured against each other; the relationship between the flat and the spatial, proximity and distance, between looking at and looking into. As a result of this, more intimate encounters occur, where meaning and insignificance are not easily separated.

Kristin Austreid (b.1985, Haugesund) lives and works in Bergen. She holds a master’s degree from Bergen Academy of Art and Design (2014). Austreid’s work is both photorealistic and abstract, always concentrated on basic topics such as composition, color and shape. Her interest in optics, perception and the observing gaze are returning themes in her work. In addition to several solo- and group exhibitions in Norway, including at Galleri LNM, Kunstnerforbundet, Agder Kunstsenter, Bergen Kjøtt and Høstutstillingen, her work has been included in the collections of Oslo Municipality, Equinor’s Art Collection, Haugesund Billedgalleri and The City of Burgdorf in Switzerland. In 2016 she received The P: I: G Prize from The P: I: G Foundation v / Henrik Vibskov. She has participated in AiRs at, among others, Circolo Scandinavo, Rome (ITA), Gallery Svalbard, Longyearbyen (NO) and Die Fabrik, Burgdorf (CHE).

 

 

Entrée

Markeveien 4b

http://entreebergen.no/