01/02/2019 – 10/02/2019

Åpningstider:

ons– €søn kl. 12–17

Vernissage:

01/02 kl. 19:00 – 22:00

Hordaland kunstsenter har gleden av å invitere til årets første MA-uke med avgangsstudenten Kristen Keegan sin utstilling The urgent, slow gaze.

I et forsøk på å følge det myke materialets pålagte prinsipper, rommer The urgent, slow gaze et mangfold av maleriske manifestasjoner. Ved å rette søkelyset mot kvaliteten til den åpne overflaten, fremmer Keegans arbeider en innstendig, men rolig opplevelse av et bilde som gradvis kommer til syne.


Kristen Keegan er en billedkunstner fra Edmonton i Canada, og er andreårsstudent ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst ved UiB. Hennes arbeider er nylig blitt vist på Høstutstillingen 2018 på Kunstnernes Hus i Oslo, og i separatutstillingen Slipping Image ved c3 i Melbourne i Australia.

MA-uken er et samarbeid mellom Hordaland kunstsenter og Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst ved UiB. To ganger i året inviteres MA-studentene i kunst til å søke om utstillingsplass på Hordaland kunstsenter. En profesjonell jury evaluerer søknadene, og en student blir tilbudt muligheten å vise sitt arbeid.

Hordaland kunstsenter has the pleasure of inviting you to the first MA Week of the year with the exhibition The urgent, slow gaze by graduate student Kristen Keegan.

In an attempt to follow the imperatives laid out by soft material, The urgent, slow gaze opens space for a multiplicity of painterly manifestations. Highlighting the quality of the open surface, these works advocate for the insistently unhurried experience of an image, unfolding.


Kristen Keegan is an artist from Edmonton, Canada, currently completing her degree in Master of Fine Art at The Art Academy – Department of Contemporary Art, UiB. Her work was most recently featured in Høstutstillingen 2018 in Oslo, and with the solo exhibition Slipping Image at c3 in Melbourne, Australia.

The MA Week is a collaboration between Hordaland Kunstsenter and The Art Academy – Department of Contemporary Art, UiB. Twice a year the MFA students are invited to submit proposals for an exhibition to be realised at Hordaland kunstsenter.

Hordaland kunstsenter

Klosteret 17

www.kunstsenter.no