25/10/2019 – 22/12/2019

Åpningstider:
tir– fre kl. 11–16
sat– sun kl. 12–16

Vernissage:
25/10 kl. 18:00 – 21:00

KRAFT Bergen
Vågsallmenningen 12
http://kraftkunst.no

Kjetil Aschim har fokus på skrapmetall og gjenbruk til utstillingen på KRAFT. Forbruket i verden er stort, og det produseres mye søppel. Alt avfall er et miljøproblem, men for Aschim er dette en ressurs. Materialer som av mange sees som verdiløse, har et potensiale til å bli noe nytt og til å settes inn i en ny sammenheng. Prosjektet blir en videreføring av det han har arbeidet med de siste årene; skapninger/nyvinninger laget av gamle, antikke gjenstander.

Kjetil Aschim´s exhibition at KRAFT focuses on scrap metal and recycling. Massive worldwide consumption generates colossal amounts of waste. The waste is an environmental issue, but Aschim sees it as a great resource. Materials that many see as worthless have the potential to become something new and be potitioned in a new context. The project is a continuation of what the artist has been working on in recent years: creatures and innovations made from old or antique objects.