04/05/2018 – 07/10/2018

Åpningstider:

man– €fre kl. 11–16

lør–€søn kl. 11–17

Vernissage:

04/05 kl. 19:00 – 22:00

4. mai 2018 åpner den største presentasjonen av 1800-tallsmesteren J.C. Dahl på over 30 år.

Utstillingen «J.C. Dahl. Naturens Kraft» viser Dahls utvikling som landskapsmaler gjennom et stort utvalg av malerier og tegninger. Samtidig retter den blikket mot vår egen tid – hva kan Dahls landskapsbilder si oss i dag?

Johan Christian Clausen Dahl (1788-1857) var Norges første kunstmaler av internasjonal betydning og betegnes gjerne som den norske malerkunstens far. Han kom fra enkle kår i Bergen og endte som professor ved kunstakademiet i Dresden. Utstillingen viser hvordan naturen i Norge i romantikkens periode ble oppfattet – storslagen og imponerende, men likevel fremmed for utlendinger og de fleste nordmenn. Gjennom sitt kunstnerskap har Dahl vært med på å forme bildet av det norske landskapet som verdifullt – et bilde som vi fortsatt trekker veksler på i stor grad.

Fosser og isbreer, vulkanutbrudd og skipsforlis, måneskinnsmotiver, trange fjorder og ville fjellvidder, er alle motiver som finnes i Dahls bilder. «Norge er en frisk Jord, der ei er bearbeidet og kan give stort Udbytte», skrev Dahl. Det norske landskapet er også i dag et populært motiv, som i stor grad brukes for å markedsføre landet vårt. En ressurs som gjennom industriell utnyttelse, turisme og et pågående klimaskifte står i fare for å utarmes. Slik blir Dahls bilder viktige dokumenter og kan inspirere oss til både omstilling og varsomhet i vår forvaltning av naturen.

The largest presentation in more than 30 years of the 19th century master J.C. Dahl.

The exhibition highlights Dahl’s development as a landscape painter through an extensive selection of paintings and drawings. It also directs attention to our own time by posing the question of what Dahl’s landscapes can teach us today. J.C. Dahl (1788-1857) was Norway’s first fine art painter of international stature and is often referred to as the father of Norwegian painting. He came from modest means in Bergen and ended as a professor at the art academy in Dresden. The exhibition demonstrates how the landscapes of Norway were perceived during the period of Romanticism – magnificent and imposing – though unfamiliar to foreigners and most Norwegians.

Through his oeuvre Dahl has contributed to forming the image of the Norwegian landscape as a valuable resource – an image that we largely continue to benefit from today. Waterfalls and glaciers, volcano eruptions and shipwrecks, moonlight scenes, narrow fjords and wild mountain plateaus are all motifs depicted in Dahl’s paintings. “Norway is an untamed land which is not developed and can offer great gains”, Dahl wrote. The Norwegian landscape is a popular motif even today, and is extensively used to promote Norway. It is a resource that due to industrial exploitation, tourism and a climate change is in danger of being depleted. Dahl’s pictures thus represent important documentations that can inspire us to shift our focus and become more cautious in our management of nature.

KODE 2

Rasmus Meyers allé 3

kodebergen.no