06.12.2019 – 19.01.2020

Åpningstider:
ons– søn kl. 12–17

Vernissage:
06/12 kl. 19:00 – 22:00

Hordaland kunstsenter
Klosteret 17
www.kunstsenter.no


Det kan være nyttig å vite at jeg har arbeidet med utstillingen og publikasjonen parallelt. Og at jeg har, for å koble dem sammen, byttet tittel på de to. Det betyr at gråtende cowboy egentlig var tittel på teksten og tørke var tittel på utstillingen. Men slik er det ikke lengre. Når det kommer til bruken av det engelske ordet cowboy i tittelen så finnes det ikke noe tilsvarende ord på norsk (om du da ikke regner med kugutt, som jo er latterlig). Når jeg arbeidet med den engelske versjonen av publikasjonen, så oppdaget jeg at jeg ikke klarte å uttale ordet drought. Drying er jo nesten det samme, men fortsatt noe litt annet. Ettersom det er verre med noe som jeg ikke kan uttale, enn noe som er noe litt annet, så er tittel på den engelske versjonen av teksten drying.

Les mer på www.kunstsenter.no


English
It could probably useful to know that I have worked with the exhibition and the publication in parallell. And that I, to connect them, switched the titles around. This means that gråtende cowboy originally was the title for the text and tørke was the title for the exhibition. But this is no longer the case. When it comes to the use of the English word cowboy in the title, this is simply because there is no similar word in Norwegian (unless you count kugutt, which is just ridiculous). When I worked on the English version of the publication, I realised that I could not pronounce the word drought. Drying is pretty much the same word, but still just a little different. Since I find it worse being unable to pronounce than accepting something which is a little different, the title for the English version of the text is drying.

Read more at www.kunstsenter.no