Nobel Bopel
25. mai – 5. august 2018
Welhavens gate 64

Utstillingen tar utgangspunkt i NGU-rapport 85.043 Grusregisteret i Ål kommune publisert av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), utarbeidet på 1980-tallet. Dette er en del av en rekke eldre edb-rapporter som beskriver en kartleggingsprosess av sand- og grusressurser på fastlandet, med formål om å blant annet visualisere materialets egenskaper og verdi. Grus og sand er visst ikke en evigvarende eller fornybar ressurs, selv i dette landet av bare fjell.

Stein er et gjennomgående tema i Eldøys kunstnerskap. Stein former våre bolighus og også våre levemønstre, foruten bergarters enorme betydning i menneskehetens utvikling til sivilisasjon. Gjennom kunstnerisk undersøkelser benyttes tematikk og uttrykk tilknyttet geologi, stein og mineraler for å behandle spørsmål om menneskets inngripen i naturen og hva det kan bety for samfunnet, demokratiet og fremtiden.

Åsne Eldøy (1987) avsluttet sin 5 års utdanning ved Kunstakademiet i Bergen (KHiB/UiB-KMD) våren 2017. Eldøy arbeider innenfor uttrykket fotografi, publikasjon og installasjon, med en interesse for vitenskap, samfunnsutvikling og møtet mellom naturlige og menneskeskapte landskaper.

Takk til:
Norges Geologiske Undersøkelser
Norsk Fotografisk Fond
Billedkunstnernes Vederlagsfond

Utstillingen tar utgangspunkt i NGU-rapport 85.043 Grusregisteret i Ål kommune publisert av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), utarbeidet på 1980-tallet. Dette er en del av en rekke eldre edb-rapporter som beskriver en kartleggingsprosess av sand- og grusressurser på fastlandet, med formål om å blant annet visualisere materialets egenskaper og verdi. Grus og sand er visst ikke en evigvarende eller fornybar ressurs, selv i dette landet av bare fjell.

Stein er et gjennomgående tema i Eldøys kunstnerskap. Stein former våre bolighus og også våre levemønstre, foruten bergarters enorme betydning i menneskehetens utvikling til sivilisasjon. Gjennom kunstnerisk undersøkelser benyttes tematikk og uttrykk tilknyttet geologi, stein og mineraler for å behandle spørsmål om menneskets inngripen i naturen og hva det kan bety for samfunnet, demokratiet og fremtiden.

Åsne Eldøy (1987) avsluttet sin 5 års utdanning ved Kunstakademiet i Bergen (KHiB/UiB-KMD) våren 2017. Eldøy arbeider innenfor uttrykket fotografi, publikasjon og installasjon, med en interesse for vitenskap, samfunnsutvikling og møtet mellom naturlige og menneskeskapte landskaper.

Takk til:
Norges Geologiske Undersøkelser
Norsk Fotografisk Fond
Billedkunstnernes Vederlagsfond