16/08/2019 – 15/09/2019

Åpningstider:
Tor– søn kl. 12–17

Vernissage:
16/08 kl. 19:00 – 21:00

Lydgalleriet
Østre Skostredet 3
http://www.lydgalleriet.no

Øyet er et dyr
Kroppen er et øre
Øret er en hånd

En komponist, desillusjonert av begrensningene i menneskets sanseapparat og forestillingsevne, bestemmer seg for å dra tilbake til naturen der han vokste opp. Han reiser til elvene og viddene i Nord-Norge, i håp om å finne nye kilder til musikk utenfor seg selv. Laksen og myggens sansebiologi blir til rytmer og toner bygget på fremmede prinsipper. Samtidig hjemsøkes komponisten stadig av spøkelser fra sin egen fortid, noe som gjør det vanskelig å fullføre verket Imaginalia.

«Imaginalia revisited» er et poetisk og musikalsk verk med mange tematiske tråder. Sentralt står vårt forhold til naturen, og sammenhenger og ulikheter mellom vår måte å se og lytte på, i forhold til andre levende veseners. Verket skaper også nye koplinger og grenseerfaringer mellom bilde og lyd, mellom det synlige og det usynlige, og undersøker gjennom dette hvordan historie og minner former vår sanseerfaring i møtet med et sted.

Espen Sommer Eide er en kunstner og komponist bosatt i Bergen.
Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Bergen Kommune og BEK. Takk til Mari Kvien Brunvoll for stemme og improvisasjon.

The eye is an animal
The body is an ear
The ear is a hand

A composer, disillusioned by the limits and weakness of the human imagination, decides to travel back to the nature where he grew up. He journeys to the rivers and tundras of Northern Norway, hoping to get in touch with other sources of music. The sensory biology of salmon and mosquitoes becomes rhythms and harmonies based on unknown principles. All the while the composer is constantly visited by ghosts of his own past, something that makes it ever more difficult to finish the composition ‘Imaginalia’.

«Imaginalia revisited» is a poetic and musical work with multiple thematic threads. At the core lies our relationship to nature, and various connections and differences between our way of seeing and listening, compared to other living beings. The work also generates new connections and liminal experiences between image and sound, between the visible and the invisible, and investigates through this how history and memory shapes our sensory experience of a place.

Espen Sommer Eide is a composer and artist based in Bergen, Norway.
Support: Norsk Kulturråd, Bergen Kommune and BEK.
Thank you to Mari Kvien Brunvoll for voice and improvisation.