22.11.2019 – 24.11.2019

Åpningstider:
Fri– day kl. 19–22
Sar– Sun kl. 13–16

Vernissage:
22/11 kl. 19:00 – 22:00

Galleri Fisk
Kong Oscars gate 46, 5017 Bergen
http://www.instagram.com/emmasofierosendal/


Til udstillingen ”A glance at the glaze” har Emma Sofie Rosendal skabt en installation som består af keramiske kager. Emma Sofie eksperimenterer med vores tillagte associationer til kager og udfordrer betydningen af ”at fejre”. Hver enkelte hule og glaserede kage udfolder en langt mere dystopisk og langvarig historier som står i kontrast til fødselsdage, bryllupper osv.

Emma Sofie er optaget af hverdagsobjekter, der knytter en særlig værdi eller betydning til hvem vi er som mennesker og den samtid og samfund vi lever i. Konkrete genstande bliver brugt som ramme til en anden og større fortælling om identitet, iscenesættelse og sindstilstande.

Emma Sofie Rosendal er bachelorstuderende på Kunstakademiet i Bergen.


English
For the exhibition “A glance at the glaze” Emma Sofie Rosendal created an installation consisting of ceramic cakes. Emma Sofie experiments with our added associations with cakes and challenges the meaning of “celebrating”. Each hollow and glazed cake unfolds a far more dystopian and long-lasting story that contrasts with birthdays, weddings, etc.

Emma Sofie is interested in everyday objects that attach a special value or meaning to who we are as human beings and the contemporary society we live in. Concrete objects are used as a framework for a different and larger narrative of identity, staging and states of mind.

Emma Sofie Rosendal is a student at the Academy of Fine Arts in Bergen.