19/04/2018 – 09/05/2018

Åpningstider:

Man– €Tor kl. 10–20

Fre–€“Lor kl. 10–16

Son– €Son kl. 12–16

Vernissage:

19/04 kl. 16:00 – 17:00

Mareograf er et to-delt prosjekt i Bergen som inngår i kunstneren Cecilia Jonssons utforskning av marine miljøer. Prosjektet er basert på Bergen kommunes risikovurdering av det kraftig forurensede havmiljøet i Puddefjorden og Store Lungegårdsvann i Bergen. Denne risikovurdering viser at havbunnen har et svært høyt innhold av tungmetall og organiske forurensninger som nå ligger til grunn for kommunens omfattende tiltaks- og saneringsarbeid på sjøbunnen i fjorden.

I prosjektet har Jonsson brukt sedimentsprøver fra sjøbunnen i Puddefjorden og Store Lungegårdsvann, og lagt det i et lag utenpå leire formet som sylindre. De ble plassert én etter én i hennes selvbygde analoge tidevannsmåler som stod på Årstadkaien ved gjennomløpet mellom indre Puddefjorden og Store Lungegårdsvann noen dager i januar i år. De seks sylindrene med sedimenter har i etterkant blitt tørket og brent keramisk og stilles ut i en monter på Lokalhistorisk avdeling på Bergen offentlige bibliotek. Fargespektrene i de innrissede sylindrene kommer av ulike former for tungmetaller, mineraler og organiske forurensinger som er lagret i sedimentene og måten de har reagert på de høye temperaturene i den keramiske brenningen.

Cecilia Jonsson arbeider forskningsbasert med prosjekt som spenner over installasjon, skulptur og kinetiske verk. Hennes verk informeres av naturvitenskaplige metoder og er ofte stedsspesifikke, kunstneriske tolkninger av fenomen og prosesser i naturen. http://www.ceciliajonsson.com

Mareograf er ett nytt verk utviklet for Volt i dialog med Institutt for
geovitenskap og Earth Surface Sediment Laboratory (EARTHLAB) ved
Universitetet i Bergen og Cowi AS. Volt er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd.

Mareograph is a two-part project in Bergen which forms part of the artist Cecilia Jonsson’s exploration of marine environments. The project is based on the Bergen City Council’s risk assessment of the seriously polluted marine environments in Puddefjorden and Store Lungegårdsvann in Bergen.

In the project Mareograph Jonsson has used sediment samples from the sea bed in Puddefjorden and Store Lungegårdsvann, and applied it as a coating to clay formed into cylinders. These were placed one by one in her self-made analogue tidal gauge, which stood on the Årstad quay at the passage between Puddefjorden and Store Lungegårdsvann for a few days in January this year.

The six cylinders with sediments have subsequently been dried and ceramically fired and will be shown in a display case in the Local History section of the Bergen Public Library. The colour spectra in the incised cylinders come from various types of heavy metals, minerals and organic contaminants deposited in the sediments and the ways in which they have reacted to the high temperatures of the ceramic firing.

Cecilia Jonsson’s works are research-based projects ranging from installation and sculpture to kinetic works. Her work is informed by scientific methods and often consists of site-specific, artistic interpretations of phenomena and processes of nature. http://www.ceciliajonsson.com

Mareograph is new project commissioned by Volt developed in dialogue with
the Department of Earth Science and Earth Surface Sediment Laboratory
(EARTHLAB) at the Universitety of Bergen and Cowi AS. Volt is funded by Arts Council Norway and City of Bergen.

Bergen offentlige bibliotek

Strømgaten 6, 5015 Bergen

http//www.v-o-l-t.no