Frist for guide #15 er 20. januar! Guiden gjelder Januar til og med mai. 

Deadline for guide # 15 is sat to January 20th! The guide applies for January to May.