1 utgave 2020: gjelder fra 21. januar – 31 Mars. Deadline for å levere bidrag til denne vinter/vår utgaven er 10.januar.
English: 1st edition of 2020 runs from January 21st to March 31st. Deadline for the edition is January 10th.