5/9-2019- 10/11-2019

Åpningstider:
Hver tir  kl. 15–17

SPØRSMÅLSSKOLEN
Tirsdager, 15.00–17.00
Oppmøtested: Varierer fra uke til uke, se Bergen Assemblys hjemmeside for nærmere informasjon.
Vi anbefaler påmelding ved å e-post: stacy@bergenassembly.no
Det er like fullt mulig å delta uten forhåndsregistrering hvis kapasiteten tillater dette

Spørsmålsskolen er et sted for læring og undersøkelse med utgangspunkt i Bergen Assembly. Åpen for alle, gratis og uavhengig av kunnskap, alder og erfaring. Spørsmålsskolen kretser rundt tanken om en omvendt skole, der fokus er å skape nye spørsmål heller enn å finne svar. Hver deltager vil få en skissebok, hvor de kan samle egne tanker, idéer, spørsmål og tilbakemeldinger. Vi samles rett etter skole eller jobb, hver tirsdag mellom 15.00 og 17.00., og hvem som helst er velkommen til å delta, én gang eller regelmessig.

I løpet av ti uker vil Spørsmålsskolen, gjennom nysgjerrighet og lek, forholde seg søkende til konseptene og temaene som trer fram gjennom kunstverkene som blir vist og arrangementene som finner sted under Bergen Assembly. Sammen med kunstner og pedagog Stacy Brafield, blir deltagerne invitert til å se, lytte, snakke og sette spor; fra penselstrøk på papir til avtrykk kroppen din etterlater seg idet den vandrer gjennom utstillingen. Vi vil ikke lete etter svar. Gjennom nysgjerrige undersøkelser, vil vi heller finne – og stadig stille nye – spørsmål.

Tuesdays, 3–5pm
Meeting point: Varies, see the Bergen Assembly webpage for more information
We advise signing up in advance by emailing stacy@bergenassembly.no
Participation without registration is possible according to the capacities of the event.

The School of Questions is a platform for learning and research within Bergen Assembly, open to anyone, regardless of skills, age or experience. The School of Questions turns the notion of a school upside down to focus on questioning rather than providing answers. We gather directly after school or work every Tuesday, 3–5pm. Each participant receives a sketchbook where they can gather their thoughts, ideas, questions and responses. Anyone is welcome to join for free, once or regularly.

Over the course of ten weeks, through curiosity and play, the School of Questions will grapple with the concepts and topics proposed by the artworks on display and events happening during Bergen Assembly. Together with artist and educator Stacy Brafield, participants are invited to look, listen, talk and mark make; from paint strokes on paper to the traces your body leaves behind while walking through the exhibition. We will not be seeking answers, but will inquisitively find and learn how to ask further questions.