08/11/2019 – 01/12/2019

Åpningstider:
Tor– søn kl. 12–17

Vernissage:
08/11 kl. 19:00 – 21:00

Lydgalleriet
Østre Skostredet 3
http://www.lydgalleriet.no

I prosjektet «Anthems» har Amber Ablett lært nasjonalsangene til de landene folk har spurt henne om hun kommer fra. Prosjektet begynte tidlig i 2017 da Ablett samlet en liste over 13 land som andre hadde koblet henne med på grunn av en antakelse basert på utseende hennes, og hun lærte seg disse nasjonalsangene, sanger som ble skrevet for å skape et bilde av en nasjon, og som blir sunget for å fremkalle stolthet og enhet.

Prosjektet har blitt delt på forskjellige måter de siste par årene, gjennom liveopptredener, lydverk og tekst. Høsten 2019 vil Ablett danne en diskusjonsgruppe og sangverksted rundt temaene for verket, og stille ut en arkivlyttingsinstallasjon for å dele den siste delen av prosjektet på Lydgalleriet.

In the «Anthems» project, Amber Ablett has been learning the national anthems of countries that people have asked her if she comes from. The project began in early 2017 when Ablett gathered a list of 13 countries that others had connected her with due to an assumption based on her appearance, and began learning these anthems, which were written to draw a picture of a nation and are sung to evoke pride and unity.

The project has been shared in a number of ways over the last two years, through live performances, sound works and text. In the autumn of 2019 Ablett will be forming a discussion group and singing workshop around the themes of this work and exhibiting an archival listening installation to share the final part of the project at Lydgalleriet.