10/05/2019 – 04/08/2019

Åpningstider:

man – fre kl. 11–16

lør – søn kl. 12–16

Vernissage:

10/05 kl. 18:00 – 21:00

Umar kom til Norge fra Nubia i 2008 som politisk flyktning. Hans kunstnerskap er sterkt influert av de holdninger og verdier i den kulturen han kommer fra der samfunnet i stor grad er styrt av religion. Ved å kombinere skulptur, trykk, smykker, maleri og peformance gjenskaper han fortellinger fra sitt eget liv. Umar benytter disse virkemidlene til å utforske den komplekse sammenhengen mellom identitet, autoritet, seksualitet, depresjon og kunst.

Ahmed Umar er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo der han gikk ut i 2016 med MA i Kunst og Håndverk, avdeling keramikk. I 2017 mottok Umar NKs debutantpris for verket Hijab (Annual Protection).

Umar came to Norway from Nubia in 2008 as a political refugee. His artistry is strongly influenced by the attitudes and values of the culture he comes from where society is largely governed by religion. By combining sculpture, print, jewelry, painting and peformance, he recreates stories from his own life. Umar uses these tools to explore the complexity of identity, authority, sexuality, depression and art.

Ahmed Umar is a graduate of the Oslo Academy of the Arts, where he graduated in 2016 with an MA in Arts and Crafts, Department of Ceramics. In 2017, Umar received NK’s debut award for the work Hijab (Annual Protection).

KRAFT – HVELVET

Vågsalmenningen 12

www.kraftkunst.no